9/5/2013

Mindre koldioxidutsläppby Volvo IT Newsdesk

Har du någonsin tänkt på att starta upp datorn för dagen är precis som att vrida om nyckeln för att starta bilen på morgonen? Datorer producerar inte synlig rök, men de använder ändå mycket energi. På Volvo IT tas nya riktlinjer fram som beskriver hur IT-applikationers dataöverföring kan förbättras.


grön

Mer än 3% av det globala koldioxidutsläppet kommer från  IT. Stora datacenter utbyter dagligen terabyte med data globalt vilket stöds av en global infrastruktur som bygger på lokalt producerad el. Forskare har visat att klimatpåverkan av en applikation är direkt kopplad till mängden data som överförs mellan en server och en klient.

Med denna kunskap i åtanke har Volvo IT identifierat förbättringsområden när det gäller dataöverföring. Vissa projekt på Volvo IT har redan börjat använda optimeringstekniker för att minska koldioxidutsläpp och nu kommer alltså nya riktlinjer som ytterligare ska hjälpa till med att minska den nödvändiga dataöverföringen.

Relaterad information:
Film om Green Data Center på Volvo IT >>

Hållbar IT på Volvo IT >>

Printer friendly version