9/17/2013

Hårda fakta om Volvo ITs Mainframe!by Volvo IT, Marketing & PR

Volvo IT hanterar 65.000.000 IMS/CICS transaktioner per vecka.

Printer friendly version