1/16/2014

Big data skapar värdeby Volvo IT

Big data är väldigt mycket i fokus just nu. Men kan det hjälpa företag och skapa värde för kunderna? "Absolut", säger Robert Valton på enheten Volvo Group Telematics på Volvo IT och förklarar hur.

Big data

Big data är en av de sju megatrender som identifierats av Tech Watch & Business Innovation, Volvo IT: s globala center som arbetar med trendspaning och innovation.

Det genereras och sparas en enorm mängd data varje dag. Ett exempel är data i och runt våra fordon, tex; sensordata från fordon, förarbeteende, vägförhållanden och trafikinformation.

"Big data handlar både om intern och extern data som kan ge affärsinsikt och skapa affärsvärde. Det gör det möjligt för oss på Volvo IT att vara våra kunders närmaste samarbetspartner och att identifiera utvecklingspotential, " säger Robert Valton, projektledare på Volvo Group Telematics.

Volvo har i ett forskningsprojekt samarbetat med Chalmers för att påvisa värdet med Big data i en Volvo kontext.  Fokus låg på hur man kan skapa framtida affärsinsikt genom att analysera befintlig intern samt extern data och därigenom förutspå framtiden. I projektet adresserades datan utifrån två dimensioner – affärsdrivet samt forskningsdrivet.

En slutsats är vikten av ett nytt förhållningssätt med en kunddriven approach där data ses som en tillgång i hela organisationen och processen. ”Vi behöver ett samarbete mellan affär och forskning för att skapa värde för kunderna inom Big data” säger Robert Valton.

 

 

Printer friendly version