Applikationsserverdrift

Volvo IT har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativ och kostnadseffektiv IT-drift, support och utveckling av den tekniska infrastrukturen för alla etablerade plattformar. Detta kombinerar vi med erfarenhet av och förståelse för stora och komplexa organisationers behov av IT-stöd.

Volvo IT servar dagligen mer än 250 000 användare spridda över hela världen, anslutna till system som hanteras via en global organisation.

Exempel på plattformar är:

  • Mainframe
  • iSeries (AS/400)
  • Unix/Linux
  • Windows server

Vi  följer kontinuerligt den tekniska utvecklingen på marknaden och samarbetar med alla de stora leverantörerna av teknisk infrastruktur för att vara uppdaterade inom ny teknologi, produkter och processer.