Arbetsplats

Volvo ITs tjänster för slutanvändare har utvecklats tillsammans med kunder och produktleverantörer under mer än 20 år. Vår långa erfarenhet ger oss möjlighet att leverera tjänster i världsklass som motsvarar kundens och slutanvändarens krav och förväntningar. Vi levererar tjänster inom alla områden, allt från utbildningar till automatiserad tilldelning av IT-tjänster.

Vår klientmiljö (motsvarande arbetsplatssystem) innehåller övergripande:

  • Omfattande erfarenhet av support, införande, förvaltning och drift
  • Organisation, roller, processer, metoder mm för att hantera alla ingående tjänster
  • Tjänster för exempelvis; e-post, datalagring, access, klient, hårdvara, applikationer osv.
  • En självbetjäningsportal med stöd för godkännande flöden och självbetjäning
  • En i hög grad automatiserad klientmiljö
  • En i hög grad automatiserad hantering av klientkomponenter och applikationer
  • Mycket hög tillgänglighet och säkerhet
  • Mycket hög grad av spårbarhet och övervakning

Våra tjänster bygger i första hand på produkter från branschledande leverantörer men vi utvecklar även egna system och applikationer vid behov.