Erbjudande

Vårt erbjudande

Vi tar hand om dina IT lösningar på ett tillförlitligt, driftssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Volvo IT har levererat IT lösningar till Volvokoncernen i över 40 år och gjort Volvo till en ledande användare av informationsteknologi inom fordonsindustrin. I dag levererar vi driftssäkra IT lösningar till en rad olika stora företag och organisationer även utanför Volvokoncernen.

Vår leveransmodell och våra standardiserade och kostnadseffektiva IT lösningar bygger på gemensam arkitektur, hårdvara, storage och maintenance. Genom att sänka kostnader och säkra maximal flexibilitet anpassar vi oss till just dina affärsbehov.  

Hög kvalitet och höga krav på säkerhet är signum för oss på Volvo IT. Vår affärskultur har en stark grund i miljö och sociala rättvisefrågor med grön och hållbar IT i fokus.

Vi har som outsourcing partner erhållit ett antal utmärkelser i ett flertal av branschens marknadsundersökningar. Volvo IT rankades högt när kunder tillfrågades vad de tycker om sin IT-leverantör.


kontakta oss

Twitter   YouTube #volvoit