SAP

Volvo IT är ett globalt företag erbjuder infrastruktur och drift som säkerställer tillgänglighet, integration och säker lagring av affärskritisk information. Våra kunder, som finns i flertalet olika branscher, kännetecknas av hård konkurrens, hög komplexitet och snäva tidsramar. Detta ställer mycket höga krav på våra system och vårt kunnande. Inom Volvo IT har vi under 15 år skaffat oss stora kunskaper av SAP:s teknologi och användning av SAP:s produkter.

Idag har vi över 50 000 SAP-användare bara inom Volvo och flera av koncernens bolag har utökat sitt användande från finans, där vi startade på 80-talet, till att täcka ett stort antal processer. Vi utnyttjar de flesta av SAP:s komponenter, ERP, CRM, SCM, BW etc.

Som bevis för Volvo IT:s kompetens att använda SAP-lösningar har SAP utsett Volvo IT till SAP Certified in Hosting Advanced partner. Vi är dessutom Advanced Customer Center of Expertise (ACCoE). Volvo IT kan erbjuda implementation, drift och support av SAP-lösningar.

Volvo IT’s tjänst SAP Application Hosting är en kostnadseffektiv lösning som erbjuder hög tillgänglighet för dina affärskritiska applikationer.


Twitter   YouTube #volvoit