8/19/2013

ICA + Mainframe = santby Volvo IT, Marketing & PR

Under de senaste åren har Volvo IT fokuserat på att förbättra sin leveranskapacitet inom Mainframe (stordatordrift). Nya investeringar har gjorts för att bygga upp en kostnadseffektiv och driftsäker miljö med hög kvalitet. Mainframe-avtalet som Volvo IT tecknade med ICA AB under 2012 är ett kvitto på att dessa ansträngningar har lönat sig.

ICA-koncernen är ett av norra Europas ledande detaljhandelsföretag med cirka 2150 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. ICAs logistiksystem och delar av ICA Banken har länge varit och är än idag beroende av driftsäker och kvalitativ Mainframe. För cirka 1,5 år sedan bestämde ICA-koncernen sig för att överlåta sin stordatordrift till Volvo IT. En framgångsrik flytt som skulle komma att involvera många nyckelpersoner från de båda organisationerna.

Björn Landén, ICAs projektledare för övergången, säger: "Volvo ITs projektgrupp, som leddes av Carina Nordahl, genomförde projektet på ett föredömligt sätt. Och jag måste säga, jag har aldrig sett så många duktiga stordatortekniker på ett och samma ställe."

Vi pratar också med Volvo ITs Ann Hedlund, Account Manager för ICA, och hon säger: "Övergången har varit en total framgång. ICA har inte upplevt några störningar. Den gemensamma styrgruppen som samarbetade mycket väl har spelat en stor del i framgången. En annan framgångsfaktor är vår stora erfarenhet från liknande projekt."

Den gemensamma styrgruppen leddes av Yngve Nivaeus, chef för Group IT och ansvarig för IT-tjänster på ICA. Yngve Nivaeus säger: ”Jag skulle vilja uttrycka mitt varmaste tack till Volvo IT och hela projektgruppen för ett mycket väl genomfört projekt, i både planering och genomförande, där vi nu har lagt grunden för ett bra samarbete, nu och inför framtiden."

Printer friendly version