8/20/2013

Mainframe. Vad är egentligen det?by Volvo IT, Marketing & PR

Om du inte vet svaret på den frågan, kan du säkert inte heller svara på varför nästan alla i vårt avlånga land använder minst en Mainframe per dag.

Med denna text vill vi förklara något som vissa av er redan vet. Det kan tyckas självklart för en del. Men för ”oss andra” innebär den en rejäl kunskapshöjning. Vad är egentligen Mainframe? Och när använder vi Mainframe i vår vardag? Det ska vi försöka svara på, i högst otekniska och väldigt generella termer.

Mainframe kan förklaras som en typ av datorarkitektur. En arkitektur som har högre kapacitet än en persondator och som vanligen hanteras via ett antal datorterminaler. Historiskt var en Mainframe fysiskt mycket stor, men idag upptar den endast ett utrymme på cirka 2 kvm. Tänk dig din kyl och frys hemmavid, ungefär så stort är ett Mainframe-skåp.

Mainframe används främst av företag, organisationer och statliga bolag som kör kritiska applikationer och utför större bearbetningar och transaktioner, till exempel folkräkningar, konstnadstransaktioner, industri- och konsumentstatistik. Den höga driftsäkerheten som Mainframe erbjuder passar vissa verksamheter bättre än andra. För verksamheter där stopp inte accepteras, till exempel inom processindustrin, flygtrafikledning, bank-, försäkrings- och finansvärlden och i militära sammanhang, är valet av Mainframe naturligt.

De flesta Mainframe-arkitekturer etablerades på 1960-talet och kan idag uppfattas (av vissa) som historiska och gammalmodiga. Dagens moln-lösningar, snabba servrar och de oändliga möjligheterna att koppla ihop ett stort antal servrar i kluster får vissa att rynka ögonbrynen och uttrycka: ”Mainframe är väl på väg att dö ut?”. Där håller vi på Volvo IT inte med! Vi menar att det finns oundvikliga och mycket starka skäl till att Mainframe överlevt i över 50 år och att arkitekturen fortsätter att utvecklas.

En stor anledning till detta är att arkitekturen är oerhört stabil. En annan orsak är avsaknaden av ’barnsjukdomar’. I och med dess livslängd har många fel upptäckts och redan hunnit rättas till, vilket i sig ger en stabilitet och säkerhet.  Den kapacitet som kan erhållas från en Mainframe är att jämföras med fler än tusen fysiska PC-servrar. Jämför vi den golvyta som tusen PC-servrar upptar med en Mainframes ca 2 kvm blir det även tydligt att det finns stora besparingar att göra här – både ur ett kostnads- och miljöperspektiv (datorhallsyta, el, värmeförluster, kylning med mera).  

Men, när använder då jag en Mainframe? Antagligen har du någon gång gått till en bankomat för att ta ut kontanter. Antagligen har du shoppat online någon gång i ditt liv. Kanske har du en fondförsäkring, ett sparande eller ett annat ekonomiskt åtagande med en bank eller försäkringsbolag. Du handlar oftast din mat på, låt oss gissa en livsmedelsbutik, och ibland väljer du att betala med kreditkort. Om du gör något av detta under en dag. Ja, då har du med största sannolikhet använt en Mainframe.

Vill du veta mer? Välkommen till eftermiddagsseminarium där vi diskuterar hur framtidens Mainframe ser ut. Mer information här >>

Printer friendly version