4/1/2014

Lyckad konferens!by Volvo IT

Vi var där! Kuben var där!

Träffade du kuben på DI Strategisk IT konferens? Kuben beskriver ett Volvo IT i miniatyr, du kan se vår leveransmodell och vilka vi är. Vill du veta mer hör av dig till oss via vårt kontaktformulär.

Konferensen Strategisk IT är en mötesplats för ledande beslutsfattare och experter inom IT. Årets tema var ’Störst affärsnytta av dina IT-investeringar’.  Från Volvo IT talade Jean-Peter Fendrich om att ta rätt affärsbeslut avseende vilka IT investeringar att satsa på. Jean-Peter Fendrich visade på Volvo ITs modell att framgångsrikt arbeta med prototyper, utvecklade in i affärsverksamheten. Det finns många exempel från omvärlden genom historien där dyra IT investeringar har varit rejält försenade, kraftigt har överstigit sin budget och till och med lagts ned kort tid efter implementering. Volvo ITs unika modell visar att genom ta hög risk med låg investering, så ger det snabbt resultat med ett tydligt värde om att gå vidare med prototypen, ut till verksamheten.

Läs presentationen från oss >>


modellen

Följ kubens resa på www.twitter.com/volvoitmedia.

På kuben kan du läsa om vår leveransmodell som beskriver våra standardiserade och kostnadseffektiva IT lösningar som bygger på gemensam arkitektur, hårdvara, lagring och underhåll. Vill du ha en egen kub tweeta oss på volvoitmedia och vi hör av oss.

Mer information om vårt erbjudande >>


Nästa gång vi ger oss ut är 600 Minutes Executive IT den 29 april i Stockholm, hoppas vi ses där.


Printer friendly version