5/7/2014

Sju IT megatrender- Smarta maskinerby Volvo IT

Kan maskiner tänka?

Volvo IT:s globala center som arbetar med trendspaning och innovation, Tech Watch & Business Innovation-avdelningen, har identifierat sju megatrender som kommer att ha inverkan på Volvos verksamhet inom en 5 till 10 års period. Smarta maskiner presenteras som den femte i en serie artiklar.

Med smarta maskiner menas kombinationen av autonoma robotar som ASIMO och Big Dog och smarta program som IBM:s Watson. Alla bygger på artificiell intelligens för att fatta beslut eller hjälpa oss, människor i beslutsfattandet. Utvecklingen inom detta område har varit otrolig och den kommer att påverka oss mer än något av de tidigare teknikskiftena sias det om. Detta är verkligen ett område som har gått från science fiktion till att finnas i verkligheten.

Dessa nya system som uppfyller några av de tidigaste visionerna för vad informationsteknik kan åstadkomma - att göra vad vi trodde bara människor kunde göra, är äntligen här.
Teknikerna som hanterar automatiserade maskiner kan ta plats för människor i farliga miljöer, finnas i rena tillverkningsprocesser, eller helt enkelt bara likna människor. Robotik handlar om design, konstruktion, drift, utveckling och tillämpning av robotar och datasystem.

Som svar på frågan "Kan maskiner tänka" vågar vi säga ja det kan de.

En studie har inletts på Volvo för att få veta mer om smarta maskiners och dess påverkan på Volvo. Vi förväntar oss att hitta områden för prototyper och andra kommande aktiviteter.


De sju megatrender som identifierats av Tech Watch & Business Innovation:

Printer friendly version